ASF (autisme)

Har du eller dit barn autisme?

Når man er født med ASF (autisme spektrum forstyrrelser), er søvnproblemer meget hyppige. Det anslås, at mellem 40-80% af mennesker med ASF har søvnforstyrrelser, og det påvirker deres hverdag så meget, at god søvn bør prioriteres højt. God søvn hjælper til bedre indlæring, bedre sociale kompetencer og bedre humør. 

Silent Embrace® puden kan hjælpe til en bedre søvn ved at skærme for sanseindtryk og ved hjælp af krammeeffektens beroligende virkning. 

ASF og søvn

ASF skyldes en forandring i hjernens udvikling, som giver udfordringer med at aflæse andres signaler, med at kommunikere med andre, også nære pårørende, og dermed med at interagere socialt med andre. 
Personer med ASF vil som regel være mere følsomme overfor sanseindtryk, som lyd og lys og berøring.  
Det kognitive niveau hos personer med ASF kan være meget højt, men også meget lavt. De kan være gode til at fordybe sig og være detalje-orienterede. 

Det anslås, at mellem 40-80% af alle med ASF har søvnproblemer. De har problemer med at falde i søvn og problemer med mange opvågninger i løbet af natten, og uro i kroppen med mange ufrivillige bevægelser i løbet af natten. Der er mange årsager til den forstyrrede nattesøvn, fx: 

  • Forstyrret produktion af melatonin (mindre produktion om natten og større om dagen)
  • Forstyrret balance mellem de andre hormoner, som er nødvendige for at vedligeholde en regelmæssig søvncyklus, som GABA og serotonin
  • Forstyrret circadisk rytme (den 24-timers biorytme, som er styret fra hjernen).
  • Epilepsi, hvor anfald kan forstyrre nattesøvnen, og forstyrret nattesøvn kan give flere anfald
  • Mave-tarmproblemer, hvor diarre og forstoppelse er hyppigere hos personer med ASF
  • De hyppigt medfølgende psykiske symptomer som angst og ADHD-lignende tilstande 

Derudover kan udfordringer med at klare tilværelsen, både for barnet med ASF, dets forældre og for den voksne med ASF, give uro, og dermed grobund for forstyrret nattesøvn. 

Søvnen hos personer med ASF er urolig og ofte præget af reduceret REM-søvn og øget NREM-søvn, især den lette og overfladiske, som er i stadie 1 af NREM søvnens 3 stadier, dvs. let søvn, hvor stadie 2 og 3 er dyb søvn. REM-søvn er 4. stadie, hvor vi drømmer mest. Under REM-søvn (drømmesøvnen) er vi normalt helt afslappede i musklerne, formentlig for ikke at udleve vores drømme fysisk, mens vi sover. En del personer med ASF har ikke denne fuldt afslappede muskeltonus. Det kan måske forklare den motoriske uro i søvnen. 
Da søvn blandt meget andet opbygger hukommelse, hjælper med at styrke de sociale kompetencer, samt regulerer følelser, er det tydeligt, hvor vigtigt det er, for alle, men især for mennesker med ASF, at få en god nattesøvn. 
Det er vist, at mennesker med ASF får forværring af deres vanlige udfordringer, når de sover skidt, uanset graden af deres autisme. 
Det kan bl.a skyldes den reducerede REM-søvn, som er den søvn, der kobler vores nye og gamle erfaringer sammen til en helhed. Herved får man ikke integreret, hvordan erfaringen fra gårsdagens lærdom kan sættes i relation til udfordringerne i dag. Således husker personer med ASF ikke så nemt, hvad der gik godt i går, og hvad de derfor kan føle sig sikre på i dag. Det kan skabe misforståelser og uro og angst. 
Når man ikke får sovet godt og dybt, er man ofte pirrelig og træt dagen efter. Her kan der komme udfordringer med at læse andres intentioner, og flere misforståelser kan hænde. 
Søvnmangel giver også øget risiko for fysiske sygdomme. Så personer med ASF, som lider af søvnmangel, er udfordret på deres sundhed, både psykisk og fysisk. 

Behandlingen af søvnproblemer hos mennesker med ASF er blandt andet melatonin-tilskud og konsekvent søvnhygiejne med faste rutiner, og skærmning fra ydre stimuli. 

Hvad kan Silent Embrace® gøre for dig med ASF?

Silent Embrace®-puden kan skærme for lyd og lys og give en krammeeffekt, som udløser beroligende hormoner i kroppen. Det er især vigtigt hos børn og unge med ASF, da de meget ofte også har angst og uro. Når man er utilpas og bange, kryber man helt instinktivt sammen, og gemmer sig, putter sig. Ved at kramme eller gemme sig i puden kan disse beroligende hormoner udløses, til gavn for en bedre nattesøvn. 

Kilder:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4271434/
https://psykiatrifonden.dk/diagnoser/autisme
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770638/

 

Hvordan virker puden

Lyd-dæmpning
Silent Embrace® er produceret med Lazy-foam, som er lyddæmpende, og som bliver i sin form og position natten igennem. Ved at pakke Silent Embrace puden godt om sig, får man både i ryg- og sideliggende stilling en effektiv lyd-dæmpning. Se lydtest-rapport

Lys-dæmpning
Med købet af Silent Embrace® medfølger et mørkt specialsyet betræk, som i brug tager en del af lyset fra omgivelserne. Med Silent Embrace slået op om ørerne, vil man opleve lys-dæmpning både i ryg- og sideliggende stilling.

Ro
Silent Embrace® omfavner, som navnet tilskriver, og det giver en ”kramme-effekt”, som man kender fra fx kugle- og kædedyner, blot som pude. Desuden giver varmen og tyngden fra puden en fornemmelse af, at alt er trygt og godt.

Indkøbskurv